Fagbrev

 

Lærlinger har plikt til å gå opp til fagprøve på slutten av læretiden. Den teoretiske delen av prøven regnes som avlagt når lærlingen har bestått grunnkurs og videregående kurs i faget. Det er bedriftens plikt å melde lærlingen opp til fagprøve. Bedriften stiller arbeidsplassen, verktøy og materialer til disposisjon for den praktiske prøven.

Prøve
Fag- og svenneprøve består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Hva som er pensum kommer frem i lærerplanen.

 

Teori
Teorikravet ligger nå på VG2. Det er derfor nødvendig å lese igjennom læreplanen for studieretning for det aktuelle faget. Eksamen er tverrfaglig og avlegges ved de videregående skoler i fylket som er oppgitt på privatistmeldingen for teoriprøve. Privatistmelding fåes ved hendvendelse til alle videregående skoler og hos fylkesutdanningssjefen.

 

Praksiskandidatordningen $3-5
Praksikandidaten må dokumentere 25% lengre praksis enn fagets opprinnelige læretid. 
De fleste fag har i dag en læretid på 4 år og det må da dokumenteres 5 års praksis før en praksiskandidat kan avlegge praktisk prøve. 
All praksis må være dokumentert ved godt spesifiserte attester som må være i samsvar med kravene i gjeldende lærerplan og godkjent av Fylkesutdanningssjefen. 
Vitnemål fra videregående skole relatert til faget, gir fradrag i praksis.

 

Oppmelding for praksiskandidater
Oppmelding sendes på eget skjema til Fylkesutdanningssjefen.
Følgende vedlegg må følge med:
           - Vitnemål bestått teori
           - Praksisattester eller bekreftelse fra vårt kontor på at praksis er godkjent
           - Kvittering for innbetalt prøveavgift

 

Utdeling av fag-/svennebrev
Utdeling skjer samlet for alle fag i din hjemkommune året etter at prøve er avlagt.

 

Adresser
Fylkesutdanningssjefen i Hedmark
Seksjon fagopplæring
Fylkeshuset, 2325 Hamar

Avdeling Kongsvinger
Gågaten 5, 2211 Kongsvinger

Avdeling Nord-Østerdal
Rådhuset, 2500 Tynset

 

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten
TLF: 402 38 955
Epost: per.johnny@hedbilfag.no
Facebook