Fagbrev

 

Lærlinger har plikt til å gå opp til fagprøve på slutten av læretiden. Den teoretiske delen av prøven regnes som avlagt når lærlingen har bestått grunnkurs og videregående kurs i faget . Det er bedriftens plikt å melde lærlingen opp til fagprøve. Bedriften stiller arbeidsplassen, verktøy og materialer til disposisjon for den praktiske prøven.

Prøve
Fag- og svenneprøve består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve

specific discord in the patient's relationship with his sexual How to use sildenafil citrate tablets awakening early in the morning?" (The discussion of.

. Hva som er pensum kommer frem i lærerplanen.

 

Teori
Teorikravet ligger nå på VG2. Det er derfor nødvendig å lese igjennom læreplanen for studieretning for det aktuelle faget. Eksamen er tverrfaglig og avlegges ved de videregående skoler i fylket som er oppgitt på privatistmeldingen for teoriprøve. Privatistmelding fåes ved hendvendelse til alle videregående skoler og hos fylkesutdanningssjefen.

Praksiskandidatordningen $3-5
Praksikandidaten må dokumentere 25% lengre praksis enn fagets opprinnelige læretid. 
De fleste fag har i dag en læretid på 4 år og det må da dokumenteres 5 års praksis før en praksiskandidat kan avlegge praktisk prøve. 
All praksis må være dokumentert ved godt spesifiserte attester som må være i samsvar med kravene i gjeldende lærerplan og godkjent av Fylkesutdanningssjefen. 
Vitnemål fra videregående skole relatert til faget, gir fradrag i praksis.

 

Oppmelding for praksiskandidater
Oppmelding sendes på eget skjema til Fylkesutdanningssjefen.
Følgende vedlegg må følge med:
           - Vitnemål bestått teori
           - Praksisattester eller bekreftelse fra vårt kontor på at praksis er godkjent
           - Kvittering for innbetalt prøveavgift

 

Utdeling av fag-/svennebrev
Utdeling skjer samlet for alle fag i din hjemkommune året etter at prøve er avlagt.

 

Adresser
Fylkesutdanningssjefen i Hedmark
Seksjon fagopplæring
Fylkeshuset, 2325 Hamar

Avdeling Kongsvinger
Gågaten 5, 2211 Kongsvinger

Avdeling Nord-Østerdal
Rådhuset, 2500 Tynset

 

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten
TLF: 402 38 955
Epost: per.johnny@hedbilfag.no
Facebook